Cialis

Kamagra, viagra, a także levitra

Sildenafil – substancja wspomagająca leczenie problemów z erekcją

Syldenafil jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji i jest najbardziej skuteczny w porównaniu z innymi inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Jednak zakres działania tego leku jest znacznie szerszy. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące tej substancji.

Czym są zaburzenia erekcji?

Zaburzenia erekcji są obok chorób układu krążenia jedną z najczęstszych „chorób cywilizacyjnych”. Zadniem ekspertów, ponad połowa mężczyzn w wieku powyżej 40 lat cierpi na zaburzenia erekcji. Badania wykazują też, że wraz z wiekiem rośnie nie tylko częstotliwość występowania zaburzeń erekcji, ale także postępuje jej nasilenie. Zaburzenia erekcji lub impotencja to niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Problemy z erekcją, które pojawiają się od czasu do czasu, nie powinny być powodem do niepokoju. Jednak częste problemy seksualne powodują stres, zmniejszają pewność siebie i mogą prowadzić nawet do rozpadu związku. Brak erekcji może mieć różne podłoża. Na przykład brak porannej erekcji wskazuje na podłożę czysto zdrowotne np. na patologię układu sercowo-naczyniowego (miażdżyca, choroba niedokrwienna), zaburzenia metaboliczne (na przykład cukrzyca) itp. Jednak przyczynami impotencji mogą być też czynniki psychiczne lub psychologiczne: stres, depresja itp. Ale potwierdzenie psychogennych zaburzeń erekcji może nastapić tylko wtedy, gdy wykluczone są choroby fizyczne.

Sidenafil - sprawdzony lek na potencję

Wśród inhibitorów PDE-5, syldenafil jest słusznie uważany za najlepiej przebadany i sprawdzony przez lata lek na potencję. Dotychczas przeprowadzono aż 428 badań klinicznych nad syldenafilem. Istotne jest, że podczas tych badań potwierdzono jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u pacjentów z zaburzeniami erekcji, a także u pacjentów z zaburzeniami erekcji i nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, cukrzycą, hiperlipidemia, po prostatektomii, z depresją, stwardnieniem rozsianym, urazem rdzenia kręgowego i hemodializą. Obecnie żaden inny lek z grupy inhibitorów PDE-5 nie jest tak dobrze przebadany i skuteczny.

Leczenie zaburzeń erekcji za pomocą Sidenafilu

Jak wiadomo, czas działania inhibitorów PDE-5 jest różny: dla sildenafilu - są to 4 godziny, co okazuje się optymalnym wynikiem. Według statystyk 97% mężczyzn pragnie odbyć stosunek płciowy nie później niż 4 godziny po zażyciu leku. Zatem z punktu widzenia potrzeb większości pacjentów syldenafil ma optymalny czas działania. Wydaje się, że dla większości pacjentów preferowane wydaje się rozpoczęcie przyjmowania syldenafilu jako leku o najkrótszym czasie działania. Syldenafil jest także substancją bezpieczną dla serca i przysadki mózgowej. Warto także wspomnieć, że syldenafil w porównaniu z innymi inhibitorami PDE-5, jest o wiele skuteczniejszym lekiem od innych inhibitorów PDE-5. Nasilenie głównego efektu klinicznego jest kluczowym wskaźnikiem dla każdego leku. Niemal jednocześnie z pojawieniem się syldenafilu weszło szereg ważnych narzędzi (np. Międzynarodowy Wskaźnik Funkcji Erekcji), umożliwiających dość dokładną ocenę skuteczności leczenia zaburzeń erekcji. Skala twardości erekcji (STE) także jest jednym z kluczowych narzędzi oceny skuteczności terapii na problemy z erekcją. Została ona wdrożona w 2007 roku przez Międzynarodową Radę Ekspertów ds. SOR.

Sildenafil - podsumowanie

Według Międzynarodowego Wskaźnika Funkcji Erekcji, sildenafil jest niezwykle skutecznym inhibitorem PDE-5. Badani pacjenci stosujący ten lek w dawce 100 mg cieszyli się 20-krotną poprawą zdolności penetracji w porównaniu z grupą, która przyjmowała placebo. Z kolei według innego badania 81% pacjentów otrzymujących syldenafil miało przynajmniej jedną udaną próbę odbycia stosunku płciowego, odsetek udanych prób u tych pacjentów wyniósł 80%. Analiza badań klinicznych u pacjentów z zaburzeniami erekcji wykazała, że syldenafil skutecznie zwiększając twardość prącia, znacząco zwiększa pewność siebie i samoocenę mężczyzn, co w istocie jest kluczowymi wytycznymi w leczeniu tej kategorii pacjentów. Obecnie według wytycznych lekarzy europejskich i amerykańskich inhibitory PDE-5 są pierwszą linią leczenia pacjentów z zaburzeniami erekcji. Sildenafil jest z kolei najszerzej badaną substancją: przez ponad 15 lat stosowania klinicznego wykazał wysoką skuteczność (do 80%) i bezpieczeństwo w różnych kategoriach pacjentów z zaburzeniami wzwodu. Pod względem skuteczności i bezpieczeństwa inne inhibitory PDE-5 są porównywalne z syldenafilem, a różnice wewnątrzgrupowe między nimi mogą służyć jako kryterium indywidualnego doboru konkretnego leku dla pacjenta.

Comments are closed.

Szukaj

Popular